بِبَخشید تَقصیرِ مَنه همه چی
مَن نباید عاشِقِت میشُدَم
مَن نباید تورو واسه خودَم میخواستم
نَبایَد به بودَنِت عادَت میکَردَم
نَبایَد شَبا قَبل خواب بِهِت فِکر میکَردَم
نَبایَد تورو عَز خُدا گِدایی میکَردَم
نَبایَد حَرف دِلَمو بهت میزَدَم
ولی مَن اشتباه کَردَم حالا دارَم میمیرَم و تو خوبی:)
مَن عاشِقِت میمونَم و تو آزادی که بِری منبع : سایت عاشقانه ستار |بِبَخشید تَقصیرِ مَنه همه چی
برچسب ها : نَبایَد ,میکَردَم نَبایَد ,تَقصیرِ مَنه ,بِبَخشید تَقصیرِ